Open brief aan Belgische ondernemers: Stappen naar een beter Belgie

We zitten in de problemen in ons landje; hoe zou U als ondernemer het probleem aanpakken ? #BeterBelgie

Het geld is op, de mensen komen op straat, er is schrik voor de economische malaise en verdere implicaties er van, ...

Als ondernemer zit U dagelijks in gelijkaardige situaties: uw acties hebben niet alleen impact op producten en bedrijven, maar ook op mensen in een directe of indirecte manier. Bijgevolg heeft het merendeel van U een soort van zesde zintuig ontwikkeld om dergelijke problemen op te lossen.

Daarom wil ik aan U als ondernemers vragen: welke suggestie heeft u voor de overheid ? Hoe kunnen we de problemen in dit land op een pragmatische en efficiënte manier gaan oplossen? Ik vraag dus geen gepalaver vanuit de ivoren toren, maar concrete en uitvoerbare oplossingen die het verschil maken.

Waarom zou uw mening beter zijn dan die van de experts ? #BeterBelgie

Ik ben me er terdege van bewust dat er momenteel redelijk wat knappe koppen zich over deze problemen aan het buigen zijn, met een enorme expertise in hun vakgebied. Jammer genoeg betekent expertise soms ook dat je vastgeroest zit in een bepaald denkpatroon, waardoor je soms de minder voor de hand liggende oplossingen niet ziet. Daarom vraag ik aan U als ondernemer specifiek om ook uw mening te delen.

 

Hoe zorgt U dat uw suggesties gelezen worden? #BeterBelgie

In deze dagen hebben we 1 groot voordeel: het quasi oneindige bereik en de quasi ongelimiteerde snelheid van het internet. Daarom stel ik voor dat we via Twitter de volgende hashtag lanceren:

#BeterBelgie

U kan dan uw mening verspreiden via Twitter, met de hashtag #BeterBelgie . Indien U een idee van een ander een goed idee vindt, dan retweet U zijn/haar tweet; hierdoor komen de beste suggesties automatisch naar boven drijven. Eenvoudiger kan het haast niet!

 

Hier is alvast een idee: baseer de indexverhogingen op het minimumloon voor een persoon in plaats van het volledige loon #BeterBelgie

Momenteel wordt de index berekend en toegepast op het volledige loon; ik vind dit redelijk belachelijk omdat de index handelt over het aankopen van basisprodukten.

Hier is mijn voorstel: bereken de index niet meer op basis van het loon van die persoon, maar op basis van het minimumloon voor een persoon in een gelijkaardige situatie. Gezien de index niet zou moeten gaan over het onderhouden van de koopkracht, maar over het voorzien in de basisbehoeften, lijkt mij dit een zeer aanvaardbare oplossing.

Dit heeft 2 voordelen:

 

  • Iedereen gelijk voor de wet: als de index naar omhoog gaat, gaat het hier effectief om de koopkracht voor de basisprodukten, lagere bedragen = minder lasten voor de werkgever, de zwakste sociale klassen blijven hetzelfde voordeel houden, en de hogere klassen halen hier geen extra voordeel uit.
  • Dit geeft de ruimte aan de werknemers om effectief een onderscheid te maken tussen opslag en indexering. Als de index voor de lonen niet meer pro rata het loon gebeurt, dan is er automatisch meer ruimte om de werknemers te belonen die het in de ogen van de werkgever verdienen.

 

 

Tot slot #BeterBelgie

Een post zoals deze publiceren kost U maar een paar minuten, maar ik ben er van overtuigd dat we samen tot enkele heel concrete en efficiënte oplossingen voor onze problemen kunnen komen. Uw bijdrage kan het verschil maken, dus post zo snel mogelijk uw mening en verspreid ze via Twitter of elk ander sociaal medium dat U voor handen is. 

Indien uw post het verschil maakt, dan is de Belgische bevolking u direct of indirect eeuwige dankbaarheid verschuldigd !